Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Główne zadania Zakładu

  • prowadzenie badań naukowych (PSM),
  • organizowanie i prowadzenie kształcenia studentów sekcji nauczycielskich w IF UJ (PTŚN),
  • techniczna obsługa zajęć dydaktycznych prowadzonych w salach wykładowych IF UJ, ustawianie pokazów fizycznych do wykładów, rozwijanie bazy i metodyki pokazów fizycznych klasycznych i pokazów wspieranych komputerem (PPF),
  • kontakty ze szkołami, udział w imprezach popularyzujących fizykę.