Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Propozycje tematów prac do wykonywania w ZMNiMF

 

Doktorskich:

Reorientacje spinowe oraz towarzyszące im efekty termiczne w silnie anizotropowych borkach i węglikach (ważnych dla produkcji najnowszej generacji “supermagnesów trwałych ‘’! )

(Metody badawcze: spektroskopia mőssbauerowska, magnetometria, rentgenografia, kalorymetria DSC).

 
Magisterskich o charakterze dydaktycznym:

( mile widziane osoby z sekcji nauczycielskiej ):

  1. Model dyfrakcji braggowskiej na krysztale z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego – doświadczenie pokazowe i pomiarowe (system COACH).  
  2. Doświadczenia pokazowe wspierane komputerem (system COACH 6).


Licencjackich o charakterze dydaktycznym:

Opracowanie opisów dla zestawu doświadczeń pokazowych z fizyki.